Dzisiaj jest: 28 Maj 2024        Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Deprecated: Required parameter $module follows optional parameter $dimensions in /home/bartexpo/public_html/ksiBTX/libraries/xef/utility.php on line 223
JERZY FEINER  WIELKI LWOWIANIN

JERZY FEINER WIELKI LWOWIANIN

Galeria „Temporary Comtemporary” położona przy ul. Dolnych Młynów 7 w Krakowie cieszyła się przez lata sławą zasłużoną. Została precyzyjnie opisana przeze mnie w książce „Adam Macedoński i Aleksander Szumański z…

Readmore..

Oszmiańskie historie – Mieczysław Pimpicki – lekarz, sportowiec, żołnierz Armii Krajowej, łagiernik, od 1995 roku honorowy obywatel Olsztyna

Oszmiańskie historie – Mieczysław Pimpicki – lekarz, sportowiec, żołnierz Armii Krajowej, łagiernik, od 1995 roku honorowy obywatel Olsztyna

/ Mieczysław Pimpicki, student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, październik 1933 rok, kopia ze zbiorów Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego Powiat oszmiański za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów był największym…

Readmore..

„SŁAWA UKRAINIE” JAK „SIEG HEIL”

„SŁAWA UKRAINIE” JAK „SIEG HEIL”

Wspomnienie o księdzu Tadeuszu. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski wzywał, by opamiętać się w ślepym poparciu dla Ukraińców. Rozmowa z Andrzejem Zwolińskim Jeżeli Ukraina zostanie okrojona przez Putina ze wschodnich i południowych…

Readmore..

Obchody Dnia Ponarskiego

Obchody Dnia Ponarskiego

/ Foto: materiały archiwalne KSI STOWARZYSZENIE RODZINA PONARSKA ma zaszczyt zaprosić * Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Rodzina Ponarska * Wszystkich pamiętających o Ofiarach Zbrodni w Ponarach pod Wilnem z udziałem…

Readmore..

Moje Kresy. Rozalia   Machowska cz.2

Moje Kresy. Rozalia Machowska cz.2

W rodzinie Stanisława i Rozalii Wilgosiewicz pierworodnym był mój ojciec – Jan. Tato miał jeszcze czworo rodzeństwa. Starsza z sióstr Hania wyszła za mąż za Siubę – pracownika tartaku Sielec…

Readmore..

PLAN UKRAIŃCÓW. ZAMORDOWAĆ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

PLAN UKRAIŃCÓW. ZAMORDOWAĆ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

Dlaczego w 1921 roku Ukraińcy chcieli zamordować Józefa Piłsudskiego? Wrogość Ukraińców w stosunku do Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego nieustannie narastała od 1918 roku. Po I Wojnie światowej większość Polaków…

Readmore..

Nie dożyliśmy jeszcze do pełnej,  polskiej niepodległości – pisał Edward Prus 30 lat temu.

Nie dożyliśmy jeszcze do pełnej, polskiej niepodległości – pisał Edward Prus 30 lat temu.

/ Foto: symbol męczeństwa polskiej ludności Bieszczadów, obelisk i krzyż w miejscu ludobójczego mordu OUN-UPA. W tym miejscu w nocy z 15 na 16 sierpnia 1944 roku we wsi Muczne…

Readmore..

Rozmowa z Tomaszem Kiejdo o potrzebie ochrony polskich archiwaliów z okresu międzywojennego, które po wojnie pozostały na Litwie, Białorusi i Ukrainie

Rozmowa z Tomaszem Kiejdo o potrzebie ochrony polskich archiwaliów z okresu międzywojennego, które po wojnie pozostały na Litwie, Białorusi i Ukrainie

Rozmowa z Tomaszem Kiejdo o potrzebie ochrony polskich archiwaliów z okresu międzywojennego, które po wojnie pozostały na Litwie, Białorusi i Ukrainie Tygodnik Szczytno: Panie Tomaszu, jest Pan organizatorem społecznego apelu:…

Readmore..

Akcja billboardowa Fundacji Wołyń Pamiętamy.

Akcja billboardowa Fundacji Wołyń Pamiętamy.

To już kolejny rok jak Fundacja "Wołyń Pamiętamy" wspiera Warszawskie społeczne obchody 11 lipca. W roku bieżącym, Fundacja ma zamiar wynająć w lipcu kilka billboardów przy autostradzie A4 a nie…

Readmore..

Kaci Wołynia. Marek A. Koprowski

Kaci Wołynia. Marek A. Koprowski

Przygotowując się do akcji oczyszczania Wołynia z Pola­ków, „Kłym Sawur” przeprowadził akcję zniszczenia swo­ich konkurentów. W pierwszej kolejności kazał zlikwidować zbrojne formacje Tarasa Borowcia „Bulby”, które ze względu na totalitarny…

Readmore..

Szkoła państwowa w państwie polskim musi wychowywać młodzież, zarówno niepolską jak polską na dobrych obywateli polskich

Szkoła państwowa w państwie polskim musi wychowywać młodzież, zarówno niepolską jak polską na dobrych obywateli polskich

Zadaniem szkolnictwa powszechnego nie jest wychowanie i wykształcenie abstrakcyjnego człowieka, czy abstrakcyjnego obywatela jakiegokolwiek państwa, lecz obywatela państwa polskiego, państwa będącego prawną organizacją bytu niezależnego zbiorowej osobowości i woli narodu…

Readmore..

”Ścigałem Iwana  Groźnego”  Demianiuka”

”Ścigałem Iwana Groźnego” Demianiuka”

Drugie wydanie książki Ścigałem Iwana „Groźnego” Demianiuka, poprawione i rozszerzone, ukazuje się w przeddzień zapowiedzianego, drugiego procesu w Monachium. Świadkowie i zgromadzone materiały źródłowe wskazują, że esesman Iwan Demianiuk był…

Readmore..

Komunikat z Walnego Zebrania Członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie w dniu 12 marca 2024 r.

Komunikat z Walnego Zebrania Członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie  w dniu 12 marca 2024 r. W Walnym Zebraniu Członków wzięło udział 14 z 18 członków. 

Podczas zebrania Zarząd złożył sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w 2023 roku. Po pozytywnej opinii Komisji rewizyjnej popartej wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi, w wyniku jednomyślnego głosowania członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika zarząd uzyskał absolutorium za swoją działalność od 1.01.2023 do 31. 12. 2023 roku. 

Oto fragment ze sprawozdania Zarządu:

W okresie 2023 Zarząd podejmował następujące działania w sferze prawno-organizacyjnej:

- uzyskanie w dniu 20.03.2023 r.  decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pod nazwą „Budowa Memoriału Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich” (….) na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

- podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą Konzbud  ze Stalowej Woli wg koncepcji architekta Tomasza Ziemskiego

- uzyskanie pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Nisku obejmującego Memoriał Ofiar Ludobójstwa Na Kresach Wschodnich, w tym pomnik „Rzeź Wołyńska” i Ściana Pamięci wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- zgłoszenie terminu rozpoczęcia robót budowlanych na dzień 22.06.2023 roku z kierownikiem robót Zbigniewem Lachem (funkcja społeczna)

- uzyskanie w dniu 11.07. 2023 r. warunków przyłączenia obiektu z pomnikiem do sieci i podpisanie umowy w dniu 21.07.2023 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

- wystąpienie w dniu 29.12.2023 r. z wnioskiem do Gminy Jarocin o przedłużenie umowy użyczenia terenu pod budowę Memoriału  do końca 2024 roku w związku z nie zakończeniem prac związanych     z budową.

Jako inwestor budowy Memoriału zarząd podjął następujące działania:

- organizacja demontażu pomnika „Rzeź Wołyńska” w Gliwicach w dniu 23.02.2023 r. i przetransportowanie go do gminy Jarocin

- wykonanie cokołu pomnika i obłożenie go granitowymi okładzinami

 - budowa zjazdów publicznych na działkę z pomnikiem

-  karczowanie pni i zakrzaczeń przy pomniku oraz  roboty ziemne

- wykonanie prowizorycznego ogrodzenia terenu

- częściowe  wykonanie instalacji elektrycznej 

Prezes Zarządu reprezentował Społeczny Komitet Budowy Pomnika:

-  w dniu 20 stycznia w podwarszawskich  Falentach w debacie środowisk kresowych, której celem było ustalenie  działań związanych z organizacją  80 rocznicy obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej.

- w dniu 11 czerwca podczas uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej dzieci zamordowane w bestialski sposób przez OUN – UPA w latach 1939 – 1947 w Kościele Garnizonowym w Zamościu.

-  w dniu  9 lipca 2023 r. w Warszawie podczas 80 rocznicy obchodów 80 - lecia ludobójstwa ukraińskiego

- w dniu 12 sierpnia  2023 podczas uroczystości w Oświęcimiu pn. Marsz Życia Polaków i Polonii. Prezes zarządu na prośbę  redaktora Witolda Gadowskiego  przedstawił sprawy związane ze wzniesieniem pomnika

-    podczas uroczystości odsłonięcia i poświęcenia upamiętnienia ,,Bitwy pod Ujściem”  w dniu                  12 listopada 2023 r.

W dniu 10 września przybyli do Jarocina  2 członkowie Zarządu SWAP z Nowego Yorku   Zygmunt Bielski adiutant finansowy oraz  dr Teofil Lachowicz sekretarz Zarządu. Prezesowi zarządu wręczono Medal Pamiątkowy Czynu Zbrojnego 1917 – 1920 Polonii Amerykańskiej.

Zarząd przeprowadził z inicjatywy członka SKBP Henryka Lubojańskiego  zbiórkę darów dla Polaków na Ukrainie.

W dniu 29.11.2023 r. zarząd  złożył wniosek do programu Miejsca pamięci i trwałe  upamiętnienia            w kraju w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Budowa „Ściany Pamięci” upamiętniającej miejsca dokonywanych rzezi na Polakach na Kresach Wschodnich w latach 1939-1947.

Poniżej dane ze sprawozdania finansowego za 2023 rok:

W okresie od 1. 01.2023 roku do 31.12.2023 na konto Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska  w  Domostawie wpłynęło 358.955,49  zł., natomiast na  Zrzutka.pl – 231.944,00 zł.  Razem stanowiło  to  kwotę wpłat w wysokości  590.899,49  zł.

Z zebranych funduszy  wydatkowano  263.834,80 zł. na następujące cele:

2.583,00 - transport pomnika z Gliwic –– firma Da-Li

11.070,00 – transport pomnika - firma OLTRANS z Gliwic 

29.520,00  - umowa na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projekty techniczne pomnika „Rzeź Wołyńska” z ZUB „Konzbud”

28.290,00  - demontaż pomnika – firma Odlewnia Artystyczna

69.101,40 - wykonanie podstawy pomnika (cokołu) – GZK w Jarocinie 

50.000,00 - wykonanie okładzin granitowych cokołu pomnika – Zakład Kamieniarski Stadnicki Szybiak 

15.575,24 - budowa zjazdów publicznych na działkę z pomnikiem z dodatkowej jezdni drogi ekspresowej S 19 Lach Pol sp. z o.o. 

2.779,00- karczowanie pni i zakrzaczeń przy pomniku – GZK w Jarocinie 

8.610,00 - roboty ziemne – usługi transportowe Dariusz Siek

35.488,94 zł.- kwota wypłacona wg mechanizmu podzielonej płatności  z umowy na wykonanie instalacji elektrycznej  z ESK Sebastian Kusiowski  w ramach zadania „Memoriał Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich w Domostawie na kwotę 85.488,94. Usługa częściowo wykonana.

9.225,00- za wykonanie 15 szt. modelu miniatury pomnika – ZP-H-U Modelarnia  „MAKPOL” .

1021,97- zakup darów  dla Polaków na Ukrainie

570,25 – (opłata skarbowa, dziennik budowy i inne.)

Za obsługę konta bank pobrał kwotę 180 zł.

Na dzień 1.01.2023  Zarząd miał do dyspozycji    99.011,66 zł.

Na dzień 31.12.2023 Zarząd miał do dyspozycji 425.980,55

Podczas dyskusji w ramach wolnych wniosków omówiono  dalsze prace inwestycyjne oraz sprawy organizacyjne związane z uroczystością odsłonięcia i poświęcenia pomnika w dniu 14 lipca

Zbigniew Walczak – prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

--