Dzisiaj jest: 15 Czerwiec 2024        Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit

Deprecated: Required parameter $module follows optional parameter $dimensions in /home/bartexpo/public_html/ksiBTX/libraries/xef/utility.php on line 223
AKCJA „BURZA”

AKCJA „BURZA”

Armia Krajowa, powstała w 1942 roku, przez większą część okresu II Wojny Światowej ponosiła ciężar działań Polskiego Podziemia. Żołnierze AK walczyli przeciw bezlitosnemu okupantowi, stosując metody typowej walki partyzanckiej i…

Readmore..

O wieczną PAMIĘĆ ofiar  ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP !!!

O wieczną PAMIĘĆ ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP !!!

Już od kilkudziesięciu lat trwa batalia o należną pamięć ofiar ludobójstwa Polaków zamieszkujących dawne ziemie Rzeczpospolitej stanowiących nasze Narodowe Dziedzictwo, które dzisiaj nazywamy już tylko KRESAMI II RP. Od chwili…

Readmore..

Nie szczędzili też oni wielkich  ofiar majątkowych na cele ogólnonarodowe Rzeczypospolitej

Nie szczędzili też oni wielkich ofiar majątkowych na cele ogólnonarodowe Rzeczypospolitej

/ Masakra Ormian w Konstantynopolu dokonana przez Turków 24 kwietnia 1915 r. Wszędzie tam, gdzie żyją Ormianie, czyli także w Polsce, 24 kwietnia obchodzony jest jako Dzień Pamięci o Ofiarach…

Readmore..

W Warszawie upamiętniono ofiary zbrodni w Ponarach

W Warszawie upamiętniono ofiary zbrodni w Ponarach

27 maja 2024 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyły się obchody Dnia Ponarskiego. W uroczystości wziął udział dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Masowe egzekucje w…

Readmore..

A tymczasem  24 maja   w Kijowie

A tymczasem 24 maja w Kijowie

„Ponieważ żyjemy obok siebie od wieków, dobrze wiemy, że jest to cierpienie spowodowane przez tego samego wroga, to samo barbarzyństwo, barbarzyństwo Kremla, które spadło na Naród Ukraiński i Naród Polski.…

Readmore..

Szukała i znalazła skorą a wydatną pomoc u naszego największego wroga.

Szukała i znalazła skorą a wydatną pomoc u naszego największego wroga.

/ Autorstwa Издание товарищеста А.Ф. Маркса в С-Петербурге (Российская империя, 1907г.) - [1], Domena publiczna, Https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20042623 Bodnar wziął na siebie obowiązek wyczyszczenia sytuacji. Jestem z niego bardzo dumny- powiedział Tusk…

Readmore..

Genocidum atrox - Czerwiec 44

Genocidum atrox - Czerwiec 44

80.rocznica ludobójstwa W czerwcu 1944 roku Ukraińcy mordowali Polaków podczas 243 napadów w tym w 10 przypadkach dotyczy to policji ukraińskiej oraz w 6 przypadkach SS „Galizien” - „Hałyczyna. Dane…

Readmore..

Czerwcowy numer KSI (6/2024)

Czerwcowy numer KSI (6/2024)

W czerwcowej gazecie m.in.: Zapraszamy do udziału w „Biegu Pokoleń”16 czerwca 2024 roku na parkingu przy Bobrówce (była leśniczówka Gościniec) odbędzie się spotkanieupamiętniające...str. 2W Warszawie upamiętniono ofiary zbrodni w Ponarach227…

Readmore..

Początki konspiracji na Wołyniu  i powstanie 27 WDP AK

Początki konspiracji na Wołyniu i powstanie 27 WDP AK

Upadek Państwa Polskiego w wyniku agresji niemieckiej i dokonanie IV rozbioru Polski przez Niemcy hitlerowskie i Rosję sowiecką nastąpiło we wrześniu 1939 roku. Ostatnie walki z Niemcami miały jeszcze miejsce…

Readmore..

JERZY FEINER  WIELKI LWOWIANIN

JERZY FEINER WIELKI LWOWIANIN

Galeria „Temporary Comtemporary” położona przy ul. Dolnych Młynów 7 w Krakowie cieszyła się przez lata sławą zasłużoną. Została precyzyjnie opisana przeze mnie w książce „Adam Macedoński i Aleksander Szumański z…

Readmore..

Oszmiańskie historie – Mieczysław Pimpicki – lekarz, sportowiec, żołnierz Armii Krajowej, łagiernik, od 1995 roku honorowy obywatel Olsztyna

Oszmiańskie historie – Mieczysław Pimpicki – lekarz, sportowiec, żołnierz Armii Krajowej, łagiernik, od 1995 roku honorowy obywatel Olsztyna

/ Mieczysław Pimpicki, student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, październik 1933 rok, kopia ze zbiorów Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego Powiat oszmiański za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów był największym…

Readmore..

„SŁAWA UKRAINIE” JAK „SIEG HEIL”

„SŁAWA UKRAINIE” JAK „SIEG HEIL”

Wspomnienie o księdzu Tadeuszu. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski wzywał, by opamiętać się w ślepym poparciu dla Ukraińców. Rozmowa z Andrzejem Zwolińskim Jeżeli Ukraina zostanie okrojona przez Putina ze wschodnich i południowych…

Readmore..

Szkoła państwowa w państwie polskim musi wychowywać młodzież, zarówno niepolską jak polską na dobrych obywateli polskich

Zadaniem szkolnictwa powszechnego nie jest wychowanie i wykształcenie abstrakcyjnego człowieka, czy abstrakcyjnego obywatela jakiegokolwiek państwa, lecz obywatela państwa polskiego, państwa będącego prawną organizacją bytu niezależnego zbiorowej osobowości i woli narodu polskiego.
Punktem wyjścia wszelkiej pracy państwowej w Polsce - gdy ma utrwalać, a nie niszczyć odzyskaną niepodległość - jest aksjomat: suwerenem państwa polskiego jest naród polski - profesor Stanisław Grabski odniósł się w 1927 roku do „ żądania rewizji polskiej ustawy z 1924 r.” przez stronnictwa mniejszości ruskiej i białoruskiej. Ustawy, którą wszystkie polskiestronnictwa z wyjątkiem socjalistów jednogłośnie uchwaliły. Żądanie rewizji ustawy z 1924 r. jest żądaniem wyłącznie politycznym – powiedział Stanisław Grabski.
 
Rok 2024.  Związek mniejszości ukraińskiej w Polsce jak również władze sąsiedniego państwa Ukrainy domagają się rewizji polskiej ustawy o szkolnictwie!
 
Minister Barbara Nowacka przystąpiła do socjalistycznej pracy i zamiast utrwalać, zamierza niszczyć odzyskaną niepodległość i zapowiada, iż wkrótce w polskich szkołach ma zacząć obowiązywać „komponent ukraiński”.
Ukraiński resort edukacji podkreślił  znacznie „zachowania tożsamości ukraińskiej i nauki języka oraz historii Ukrainy”. Nic nie stoi na przeszkodzie by te dzieci dołączyły do tysięcy dzieci uczących się na Ukrainie i tam dbały o swoją tożsamość. Żądanie mniejszości ukraińskiej  i obcego państwa rewizji ustawy o polskim szkolnictwie jest żądaniem wyłącznie politycznym.
Nie różnicie się w waszej polityce zasadniczej. Polityka polska nie wstała z kolan, zmieniła klęczniki– powiedział  poseł Grzegorz Braun po expose Ministra  Sikorskiego. Jesteście jedni i drudzy podżegaczami wojennymi, którzy naród polski uczynili zakładnikiem cudzej racji stanu, cudzego interesu.
 
Słusznie, politycy nie są zainteresowani tym, byśmy  byli wielką Polską „swoją tożsamością a nie tożsamością przyjmowanych uchodźców”.
 
Profesor Stanisław Grabski, który  jako  Minister Edukacji ( Wyznań i oświecenia publicznego) w II RP - nie socjalista- opracował ustawę z 1924roku, tzw. Lex Grabski regulującą kwestię szkolnictwa dla mniejszości narodowych, pisał w 1927 roku:
 
Zadania państwowo- wychowawcze szkoły inaczej musi pojmować polityka polska, dążąca do utrzymania całości Rzplitej, a inaczej polityka stronnictw ruskich i białoruskich, jawnie głoszących oderwanie kresów wschodnich od Polski. Dla stronnictw tych zadaniem szkoły jest wychowywać świadomość odrębności językowej i kulturalnej Rusinów… musi się z czasem przerodzić w żądanie odrębności państwowej.
 
Polityka wielkiego państwa nie może być jedynie polityką obronną. Musi ona mieć własną myśl przewodnią, własne dziejowe zadanie. Utrzymanie całości swych granic jest pierwszym nakazem państwowej myśli narodu, ale nie wypełnia jej całej.
 
Odrzuciwszy na bok doktryny, a biorąc w  rachubę jedynie interes państwa polskiego  i realne  potrzeby ludności niepolskiej  naszych województw wschodnich - musimy dojść -myśląc logicznie - do tez następujących:
 
1) szkoła państwowa w państwie polskim musi wychowywać młodzież, zarówno niepolską jak polską na dobrych obywateli polskich, a więc dać jej polską kulturę ducha, wykształcić w niej zamiłowanie polskiej literatury, sztuki, kult polskich bohaterów, dumę z przynależności do państwa polskiego, poczucie wspólnej z narodem polskim tradycji dziejowej i  jeśli nie 
jedności to co najmniej rasowego i językowego pokrewieństwa z polską ludnością kraju;
 
2) szkoła państwowa  musi zaspakajać istotne potrzeby kulturalne ludności zarówno niepolskiej jak polskiej.  Więc o tyle, o ile ludność ruska i białoruska odczuwa rzeczywistą potrzebę nauki języka ruskiego i białoruskiego - szkoła państwowa dać jej ją powinna.
 
 Nie jest wszakże jej zadaniem  tworzenie  odrębnej narodowej cywilizacji ruskiej czy białoruskiej.
 
Naród polski jest całością duchową. Jeśli dziś jeszcze myśl jego nie dość jest jednolita i konsekwentna, wola nie dość wytrwała i mocna, może ją bardziej zespolić, ustalić, wzmocnić.
 
 Ale wydobyć wspólną myśl i wolę z Polaków, pragnących dobrobytu, potęgi, sławy państwa polskiego,  Niemców,  którzy nie mogą przeboleć, że ich panowanie na ziemiach polskich się skończyło,  Żydów, uważających ludność polską za gojów, oddanych przez Jehowę na pożytek „wybranego ludu“,  Rusinów , których bohaterami Chmielnicki, Gonta, Żeleźniak, mających świadomość jedynie swej tutejszości  -to mrzonka nieziszczalna.
 
Polska przeżyła już raz w swych dziejach okres od Unii Lubelskiej po Konstytucję 3-go Maja, gdy suwerenem państwa była zbiorowość, zespolona wprawdzie wspólnym interesem stanowym, ale nie jednolita narodowo. I był to okres  coraz gorszego upadku Rzplitej. I skończył się on niewolą.
 
 ( Szkoła, Miesięcznik poświęcony sprawom wychowania w ogólności, a w szczególności szkolnictwu powszechnemu, 1927 r .)
 
A w okresie  1939 -1947 niewoli  Rzplitej po agresji  Niemiec i Rosji   mniejszość ukraińska wsparła eksterminację niemiecką i rosyjską  dokonując okrutnego ludobójstwa 200 000 Polaków, Żydów, Ormian czego do dzisiaj nie potępiła .
 
Przebiegłość mniejszości ukraińskiej i jej nienawiść do Rzeczypospolitej znana była dużo wcześniej.