Dzisiaj jest: 28 Maj 2024        Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Deprecated: Required parameter $module follows optional parameter $dimensions in /home/bartexpo/public_html/ksiBTX/libraries/xef/utility.php on line 223
JERZY FEINER  WIELKI LWOWIANIN

JERZY FEINER WIELKI LWOWIANIN

Galeria „Temporary Comtemporary” położona przy ul. Dolnych Młynów 7 w Krakowie cieszyła się przez lata sławą zasłużoną. Została precyzyjnie opisana przeze mnie w książce „Adam Macedoński i Aleksander Szumański z…

Readmore..

Oszmiańskie historie – Mieczysław Pimpicki – lekarz, sportowiec, żołnierz Armii Krajowej, łagiernik, od 1995 roku honorowy obywatel Olsztyna

Oszmiańskie historie – Mieczysław Pimpicki – lekarz, sportowiec, żołnierz Armii Krajowej, łagiernik, od 1995 roku honorowy obywatel Olsztyna

/ Mieczysław Pimpicki, student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, październik 1933 rok, kopia ze zbiorów Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego Powiat oszmiański za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów był największym…

Readmore..

„SŁAWA UKRAINIE” JAK „SIEG HEIL”

„SŁAWA UKRAINIE” JAK „SIEG HEIL”

Wspomnienie o księdzu Tadeuszu. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski wzywał, by opamiętać się w ślepym poparciu dla Ukraińców. Rozmowa z Andrzejem Zwolińskim Jeżeli Ukraina zostanie okrojona przez Putina ze wschodnich i południowych…

Readmore..

Obchody Dnia Ponarskiego

Obchody Dnia Ponarskiego

/ Foto: materiały archiwalne KSI STOWARZYSZENIE RODZINA PONARSKA ma zaszczyt zaprosić * Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Rodzina Ponarska * Wszystkich pamiętających o Ofiarach Zbrodni w Ponarach pod Wilnem z udziałem…

Readmore..

Moje Kresy. Rozalia   Machowska cz.2

Moje Kresy. Rozalia Machowska cz.2

W rodzinie Stanisława i Rozalii Wilgosiewicz pierworodnym był mój ojciec – Jan. Tato miał jeszcze czworo rodzeństwa. Starsza z sióstr Hania wyszła za mąż za Siubę – pracownika tartaku Sielec…

Readmore..

PLAN UKRAIŃCÓW. ZAMORDOWAĆ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

PLAN UKRAIŃCÓW. ZAMORDOWAĆ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

Dlaczego w 1921 roku Ukraińcy chcieli zamordować Józefa Piłsudskiego? Wrogość Ukraińców w stosunku do Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego nieustannie narastała od 1918 roku. Po I Wojnie światowej większość Polaków…

Readmore..

Nie dożyliśmy jeszcze do pełnej,  polskiej niepodległości – pisał Edward Prus 30 lat temu.

Nie dożyliśmy jeszcze do pełnej, polskiej niepodległości – pisał Edward Prus 30 lat temu.

/ Foto: symbol męczeństwa polskiej ludności Bieszczadów, obelisk i krzyż w miejscu ludobójczego mordu OUN-UPA. W tym miejscu w nocy z 15 na 16 sierpnia 1944 roku we wsi Muczne…

Readmore..

Rozmowa z Tomaszem Kiejdo o potrzebie ochrony polskich archiwaliów z okresu międzywojennego, które po wojnie pozostały na Litwie, Białorusi i Ukrainie

Rozmowa z Tomaszem Kiejdo o potrzebie ochrony polskich archiwaliów z okresu międzywojennego, które po wojnie pozostały na Litwie, Białorusi i Ukrainie

Rozmowa z Tomaszem Kiejdo o potrzebie ochrony polskich archiwaliów z okresu międzywojennego, które po wojnie pozostały na Litwie, Białorusi i Ukrainie Tygodnik Szczytno: Panie Tomaszu, jest Pan organizatorem społecznego apelu:…

Readmore..

Akcja billboardowa Fundacji Wołyń Pamiętamy.

Akcja billboardowa Fundacji Wołyń Pamiętamy.

To już kolejny rok jak Fundacja "Wołyń Pamiętamy" wspiera Warszawskie społeczne obchody 11 lipca. W roku bieżącym, Fundacja ma zamiar wynająć w lipcu kilka billboardów przy autostradzie A4 a nie…

Readmore..

Kaci Wołynia. Marek A. Koprowski

Kaci Wołynia. Marek A. Koprowski

Przygotowując się do akcji oczyszczania Wołynia z Pola­ków, „Kłym Sawur” przeprowadził akcję zniszczenia swo­ich konkurentów. W pierwszej kolejności kazał zlikwidować zbrojne formacje Tarasa Borowcia „Bulby”, które ze względu na totalitarny…

Readmore..

Szkoła państwowa w państwie polskim musi wychowywać młodzież, zarówno niepolską jak polską na dobrych obywateli polskich

Szkoła państwowa w państwie polskim musi wychowywać młodzież, zarówno niepolską jak polską na dobrych obywateli polskich

Zadaniem szkolnictwa powszechnego nie jest wychowanie i wykształcenie abstrakcyjnego człowieka, czy abstrakcyjnego obywatela jakiegokolwiek państwa, lecz obywatela państwa polskiego, państwa będącego prawną organizacją bytu niezależnego zbiorowej osobowości i woli narodu…

Readmore..

”Ścigałem Iwana  Groźnego”  Demianiuka”

”Ścigałem Iwana Groźnego” Demianiuka”

Drugie wydanie książki Ścigałem Iwana „Groźnego” Demianiuka, poprawione i rozszerzone, ukazuje się w przeddzień zapowiedzianego, drugiego procesu w Monachium. Świadkowie i zgromadzone materiały źródłowe wskazują, że esesman Iwan Demianiuk był…

Readmore..

Gmina Białokrynica -Wiadomości Turystyczne Nr. 1.

Opracował Andrzej Łukawski. Pisownia oryginalna

Przyjeżdżamy do Białokrynicy, jednej z nąjlepiej zagospodarowanych gmin, o późnej godzinie, w urzędzie jednak wre robota, jak w zwykłych godzinach urzędowych. Natrafiliśmy na gorący moment spisu ludności, pomimo to udaje nam się jednak uzyskać chwilkę rozmowy z wójtem gminy p. Stefanem Zińczekiem, który w ogólnych zarysach opowiada nam co. następuje:

Gmina Białokrynica o obszarze 29931 ha liczy 18,250 mieszkańców, w której , to liczbie mieści się duży odsetek mniejszości narodowych. Podzielona jest ona na 24 sołectwa i liczy 5.56 gospodarstw. Stan sanitarny, i zdrowotny na ogół jest zadawalający, ludność doskonale uświadomiona jest o konieczności zarządzeń sanitarnych. Na terenie gminy jest 16 szkół powszechnych, z tego — dwie 3-klasowe, 6-2 klasowych, reszta 1 klasowych, z czego 15 szkół mieści, się we własnych budynkach. Uczącej się dziatwy posiada gmina ogółem ponad 1,000, i zaledwie 10% nie korzysta z powszechnego nauczania.

Budżet gminy wynosi 148,590 zł., z tego na szkolnictwo przeznaczono 45,320 zł., na opiekę społeczną 12,806 zł. Wójtem gminy jest p. Stefan Zinczak, były instruktor rolny meljoracyjny, absolwent szkoły rolniczej.

W gminie pracuje od lat 11. Sekretarzem jest p. Józef Hubicki, oficer armji polskiej, absolwent Szkoły Wojskowej, w Odessie, pracujący w samorządzie od 10 lat, w gminie obecnej zaś od 2. p. Jan Mazurszuk. Wł. Wierzbicki, A. Sztuka, M. Tyszczuk, S. Krysiuk, S. Stokowski, T. Bajdiuk, A. Sieczkowski, P. Śłusarenko, J . Hryciuk, S Sztuka i A ntoni Cymbaluk.

/ Zamek zbudowany został w roku 1512 przez Księcia Andrzeja Zbaraskiego.

Zamek ks. Zbaraskich w Białokrynicy.

Zamek zbudowany został w roku 1512 przez Księcia Andrzeja Zbaraskiego. W 1605 roku został zrujnowany przez Tatarów, następnie odbudowany przez Księcia Jerzego Zbaraskiego.

W 1806 r. zamek został częściowo zniszczony przez pożar i przeszedł n a własność Hr. Czosnowskich, którzy go odrestaurowali.

Następnie cały majątek Białokrynica zosta skonfiskowany przez rząd rosyjski i sprzedany Woroninowi, który testamentem przekazał majątek z powrotem n a własność skarbu państwa. W latach 1900-1902 skarb państwa dobudował drugą połowę zamku i oddał go do użytku Państwowej Szkoły Rolniczej, która mieści się w zamku do obecnej chwili.

Gmina pobudowała własnym kosztem 3 szkoły powszechne, „wydatkując n a ten cel 150.000 zł. dwie zaś z pomocą składek gromadzkich.

Dróg gruntowych posiada gmina 85,5 kim., mostów 12 o długości 69 m. b.